فلاپی مینی http://parsianjoosh.com فلاپی,ساب,مینی fa فلاپی مینی http://parsianjoosh.com/fa/index.asp?p=ProductView&id=256

صفحه فلاپی مینی  یوروکات

فلاپی یوروکات برند ترک می باشد.

ابعاد سنگ  22.23* 115 میلی متر می باشد.

]]>