معرفی و مقایسه الکترودهای پوشش دار برای جوشکاری چدن

معرفی و مقایسه الکترودهای پوشش دار برای جوشکاری چدن

انواعی از الکترودهاي پوشش دار براي جوشکاري قوسی چدنها به روش الکترود دستی به کار می رود. ملاحظات اقتصادي و الزامات جوش تعیین کنندة نوع فرآیند جوشکاري براي رسیدن به جوش مطلوب می باشد.

جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ | 2 نظر | 482 بازدید

معرفی و مقایسه الکترودهای پوشش دار برای جوشکاری چدن

جهت دریافت فایل کلیک نمایید.  

با تشکر از ابراز لطف شما.

پاسخ به آقای ملک زاده در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ گفته:

سلام آرزوی موفقیت در تمام امورات زندگی برای تمام دستندرکارا ن شرکت ایران دی اچ

علیرضاملکزاده در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ گفته:

دیدگاه خود را بیان کنید