معرفی و مقایسه الکترودهای پوشش دار برای جوشکاری چدن

انواعی از الکترودهاي پوشش دار براي جوشکاري قوسی چدنها به روش الکترود دستی به کار می رود. ملاحظات اقتصادي و الزامات جوش تعیین کنندة نوع فرآیند جوشکاري براي رسیدن به جوش مطلوب می باشد.

انواعی از الکترودهاي پوشش دار براي جوشکاري قوسی چدنها به روش الکترود دستی به کار می رود. ملاحظات اقتصادي و الزامات جوش تعیین کنندة نوع فرآیند جوشکاري براي رسیدن به جوش مطلوب می باشد.

جهت دریافت فایل کلیک نمایید.  

پاسخ به آقای ملک زاده در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۳ گفته:

با تشکر از ابراز لطف شما.

علیرضاملکزاده در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ گفته:

سلام آرزوی موفقیت در تمام امورات زندگی برای تمام دستندرکارا ن شرکت ایران دی اچ

دیدگاه خود را بیان کنید