فروش گالوانیزه ارزان

الکترود,سیم جوش,تاچ ولد,فیلارک,308,316,ایساب,گالوانیزه,گرم,آرمور,armor,زنجان,صنایع,مفتولی

گالوانیزه گرم ، الکترود استیل تاچ ولد،سیم جوش صنایع مفتولی زنجان

مقالات


۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
 
انواعی از الکترودهاي پوشش دار براي جوشکاري قوسی چدنها به روش الکترود دستی به کار می رود. ملاحظات اقتصادي و الزامات جوش تعیین کنندة نوع فرآیند جوشکاري براي رسیدن به جوش مطلوب می باشد.

۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
 
فرهنگ اصطلاحات پالایشگاهی مهندسی شیمی - صنایع گاز

۲۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴
 
اين دستور العمل جهت جلوگيري از خطرات و مواردي مي باشد كه هنگام عمليات هيدروتست ميبايست انجام گيرد و شامل نقاط تفكيك لوپهاي هيدروتست و نشان دادن آنها و آيتم هاي قابل چك كردن و تصحيح نمودن خطوط قابل تست ميباشد