صفحه اصلی

جوش,برش,پارسیان,الکترود,یزد,آما,میکا,سیم جوش,ایساب,تاچ ولد,هیوندایی,اورلیکن,بوهلر,فیلارک,جوشیران,استیل,الومینیوم,برنز,مس,نیکل,کروم,ضدخزش,6013,7018,ضد سایش,www.jooshtak.com,www.parsianjoosh.com

انواع الکترود های معمولی و تخصصی ایرانی و خارجی جهت صنایع نفت گاز پتروشیمی www.jooshtak.com

پارسیان جوش تجهیز و توزیع ملزومات صنعت جوش و برش

پارسیان جوش

بازرگانی پارسیان جوش با سال ها فعالیت  در تهیه و توزیع ملزومات صنعت جوش و برش و نیز ادوات و لوازم کارگاهی ، تامین کننده نیاز گروه های صنعتی عمده ای چون خودرو سازان ، قطعه سازان ، صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع ساختمانی می باشد.