صفحه اصلی

گالوانیزه,الکترود,استیل,تاچ ولد,فیلارک,آما,میکا,یزد,6013,7018,7010,6010,سیم جوش,ارزان,قیمت

قیمت الکترود استیل ارزان،گالوانیزه گرم

پارسیان جوش تجهیز و توزیع ملزومات صنعت جوش و برش

پارسیان جوش

بازرگانی پارسیان جوش با سال ها فعالیت  در تهیه و توزیع ملزومات صنعت جوش و برش و نیز ادوات و لوازم کارگاهی ، تامین کننده نیاز گروه های صنعتی عمده ای چون خودرو سازان ، قطعه سازان ، صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع ساختمانی می باشد.